பதாகை – செப்டம்பர் 2019

சிறுகதைகள்

கவிதைகள்

கட்டுரை 

தங்கள் கதைகள், கவிதைகள் மற்றும் இலக்கிய விமரிசனக் கட்டுரைகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி – editor@padhaakai.com

தொடர்பு கொள்ள: