பதாகை – செப்டம்பர் 2020

சிறுகதைகள்

கவிதைகள் 

மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள்

கட்டுரைகள்

புதிய குரல்கள் 

 

தங்கள் கதைகள், கவிதைகள் மற்றும் இலக்கிய விமரிசனக் கட்டுரைகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி – editor@padhaakai.com

தொடர்பு கொள்ள: