பிப்ரவரி 7, 2016

இவ்வாரம் பதாகையில்-

சிறுகதைகள் 

சூடிக் கொடுத்த பாவை – தி. வேல்முருகன்

ஒரு பயணமும் சில கதைகளும் – மாதவன் ஸ்ரீரங்கம்

கட்டுரை

நடைபிணங்களும் நாகரீகக் கோமாளியும் – ஆர். அஜய்

அசோகமித்திரன்

Khaddar by Asokamitran, translated by Sivasakthi Saravanan  (சிறுகதை)

அசோகமித்திரனின் ‘கதர்’ – பீட்டர் பொங்கல் (கட்டுரை)

அசோகமித்திரனுடன் ஒரு சந்திப்பு – நம்பி கிருஷ்ணன் (குறும்பதிவு)

தொடர்பு கொள்ள-

 

 

Advertisements