பதாகை – ஜூலை 18, 2016

guy-de-maupassant

Image Credit: americanliterature.com

கட்டுரைகள்:

மாப்பஸான் – ஸ்லோன் கிராஸ்லி தமிழில்: பீட்டர் பொங்கல்

சிறுகதைகள்:

அழைப்பு – ஹரீஷ் கண்பத்
பித்து – ரா. ராமசுப்பிரமணியன்
934 – நரோபா

கவிதைகள்:

டிசம்பர் பூக்கள் – ஸ்ரீதர் நாராயணன்
அவளது வாழ்வு – ஜிஃப்ரி ஹாசன்

மொழிபெயர்ப்பு:

சில்கோவ்ஸ்கியின் தேற்றம் : கார்ல் இயாக்னெம்மா – 5 தமிழில்: சரவணன் அபி