புதுப்பித்தல்

– ஸ்ரீதர் நாராயணன்

Tufted_Titmouse

 

சிறுமுடித் தலை
குஞ்சமென அசைய
பிட்ட்டர்ர பிட்ட்டர்ர பிட்ட்டர்ர்
என்ற தனி ராகத்தை இசைத்துக் கொண்டிருக்கும்
சாம்பல் வண்ண சுள்ளப் பறவை
செஸ்டர் மரக்கிளையிலிருந்தபடி
மிணுக்கும் சிறுமணிக் கண்கள் வழியே

திண்ணையிலிருந்து
அண்ணாந்து பார்ப்பவனை
புதுமையெனப் பார்க்கிறது.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.