பயணங்கள் – விபீஷணன் கவிதை

அவன் எளிதில் தூரத்து நாடுகளுக்குப் பயணிப்பான்
கடலொன்றும் பொருட்டல்ல
சில நாடுகள் சாமானியனால்
செல்ல முடியாதவை,​​
சில அவனாகவே உருவாக்கியவை.

குந்திட்டு அவன் வரைந்த சிறிய உலக வரைபடத்தில் இவ்வுலகத்தின்
அழகு மெருகேறியிருந்தது.

அவனோடு பயணித்த
குச்சிக்கு
வழிவிட்டு நின்றன
ஆழிமணலின் சிறிய கற்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.