அய்யப்ப பணிக்கர் கவிதைகள் – ஆங்கில வழி தமிழுக்கு – தி.இரா.மீனா

ஒவ்வொரு நாய்க்கும் அதன் இரவென்பதுண்டு

அவனது வீட்டின் வரவேற்பறை விலங்குகளால் நிரம்பியிருக்கிறது.
விலங்குகள், வெண்கலம், எஃகு, பித்தளையில் வார்க்கப்பட்டவை..
அமைதியாக இருக்க அவை பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருப்பினும்,
நேற்றிரவில் பெரும் அமளியை ஏற்படுத்திவிட்டன.
நேற்று நாய்களின் முறை.
ஒன்றின் குரைப்பு மற்றவைகளைத் தூண்டிவிட்டது.
அதைக் கேட்டு நரிகள் அமைதியற்று ஊளையிடத் தொடங்குகின்றன.

பித்தளைச் சிங்கம் கர்ஜிக்க எழுந்தது.
பாடப் புத்தகங்களில் கர்ஜனை என்பதே சொல்;
முயற்சித்து, ஆனால் சளியிருப்பதால், கைவிட்டு
தானாகவே கூண்டுக்குத் திரும்பிவிட்டது.
கச்சேரி முடிந்து பாடகர்கள் அமைதியான போது
நானும் கண்ணயர்ந்து விட்டேன்,
ஆனால் குரைக்க முடியவில்லை.
இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான், இது போதாதா.

திருட்டு

நான் ஏதோ சில பொருட்களைத் திருடிவிட்டேன் என்பதற்காக
நீங்கள் ஏன் என்னைத் திருடன் என்று சொல்லவேண்டும்?

ஆனால் நீ எங்கள் உடைகளைத் திருடிவிட்டாய்!

நான் உங்கள் உடைகள், உங்கள் உடைகளைத் திருடியிருந்தால்,அது
உங்களின் வெட்க உணர்வைப் பாதுகாக்கத்தான்,
உங்களின் வெட்க உணர்வைப் பாதுகாக்கத்தான்.

நீ எம் கோழிகளையும் திருடினாய்!

நீங்கள் சொல்வது போல “எம் கோழிகளை“ நான் திருடியிருந்தால்
அது அதை வறுத்துச் சாப்பிடத்தான்,
அது அதை வறுத்துச் சாப்பிடத்தான்.

அப்படியானால் நீ திருடிய எம் பசு?
நீ திருடிய எம் பசு?

நீங்கள் பசுவைச் சொல்கிறீர்களா?
நல்லது, நான் உங்கள் பசுவை உங்கள் பசுவைத் திருடியிருந்தால், அது
இருந்தது, அது இருந்தது நான் அதன் பாலைக் குடிக்கத்தான்.

தயவுசெய்து கவனியுங்கள், என் மருத்துவர், வறுத்த கோழி
அல்லது பசுவின் பாலை உண்ணக் கூடாதென்று சொல்லவில்லை.
ஒருவன் நல்ல பொருளை, நல்லதொரு பொருளைத் திருடும் போதெல்லாம்,
உங்களைப் போன்றவர்கள் ஒன்றுமில்லாததற்காகக் கூக்குரலிடுகிறீர்கள்
அவனுக்கு திருடன், திருடன் என்று பெயர் சூட்டுகிறீர்கள்,!
அது உங்கள் சட்டத்திலிருக்கும் குறை,
அது உங்கள் சட்டத்திலிருக்கும் குறை.
நான் சொல்கிறேன்,
நீங்கள் உங்கள் சட்டத்தை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்,
இல்லையெனில் உங்கள் சட்டங்கள் உங்களை மாற்றி விடும்.

 

 

நன்றி: Publisher: Poemhunter.com – The World’s Poetry Archive
Publication Date: 2012

ஆங்கில மூலம்

Every Dog Has His Night

The drawing room in his house is filled with animals.
Animals cast in bronze, steel and brass.
Trained to remain quiet, they
turned to quite a noisy racket last night.
It was the turn of the dogs yesterday.
One’s bark sparks off the rest.
Restless, on hearing that, the foxes begin to howl.

The brass lion rose up to roar.
Roar’s the word in the textbook;
tried, but having caught a cold, forsook
returned to the cave itself.
When the singers were settled after the symphony
I too dozed,
but couldn’t bark.
So that’s all for now, isn’t it enough.

Theft

Just because I have stolen a few things
why should you call me a thief?
But you have stolen our clothes!
If i have stolen your clothes, your clothes, it was only to protect your sense of shame,
it was only to protect your sense of shame.
You have stolen our chicken too!
If I have stolen “our chicken,” as you say,
it was only to fry it and eat it,
it was only to fry it and eat it.
‘[hen what about our cow you stole?
What about our cow you stole?
The cow, you mean?
Well, if I have stolen your cow, your cow
, it was, it was for me to drink its milk.

My doctor, please note, hasn’t said no
to fried chicken or cow’s milk.
Whenever one steals something good, something good,
you people raise a clamour for nothing
and dub him a thief, a thief!
It is the fault of your laws,
it is the fault of your laws.
Change you then your laws, I say,
lest your laws should change you.

One comment

  1. கவிதைகள் நனறு. எம் பசு எனபது என்னவோ பசுவுடைய இனிஷியல் போல இருக்கிறது. எங்கள் எனறு மொழிந்திருக்கலாம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.