பதாகை ஏப்ரல் 05, 2021

சிறுகதைகள்

கற்றது – ஸிந்துஜா

மிலியின் சகோதரன் – கலைச்செல்வி

குறுங்கதை

குறியீடு அல்லது இலக்கிய சகுனம் – காலத்துகள்

கவிதைகள்

முதல் துளியின் பனி – காஸ்மிக் தூசி

பாமரம் – பானுமதி

மொழியாக்கம்

என்   இறப்பு பற்றிய நினைவுக் குறிப்பு- வைக்கம் முகமது பஷீர் – தி.இரா.மீனா

தொடர்பு கொள்ள: