பதாகை – ஆகஸ்ட் 7, 2016

கவிதைகள்:

பழக்கம் – ஸ்ரீதர் நாராயணன்
ஹைட்டியின் பூகம்பத்தில் பிழைத்தவன் – சரவணன் அபி

கட்டுரைகள்:

காம்போதி யதுகுல காம்போதி – இராகப் பெண்கள்: 3: பானுமதி ந
அறமும் எழுத்தும் – ஜென் வெப் தமிழில்: பீட்டர் பொங்கல்
செரினா – மாயக்கூத்தன்

மொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதை:

ஒரு நீதிக் கதை – தேஜு கோல் தமிழில்: பீட்டர் பொங்கல்