அறிவிப்பு

சாகித்ய அகாதமியின் மொழியாக்கச் செயல்திட்டம் குறித்து ஓர் அறிவிப்பு

இந்திய மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு செய்பவர்கள் குறித்து ஒரு தகவற் பெட்டகத்தை சாகித்ய அகாதமி அமைப்பு உருவாக்கி வருகிறது.  எந்த எந்த மொழிகளில் யார் யார் மொழிபெயர்க்கிறார்கள் என்ற விபரம், பயனர்களுக்கு வழங்கப்படும். இங்கு நீங்கள் பதிவு செய்து கொண்டால், மொழியாக்கம் செய்யும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும். வாழ்த்துகள்.

 

Translators - PaperAd 1-page1

 

நீங்கள் இப்போதே தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி : nationalregistertranslators@gmail.com