தேஜஸ்

மக்கிரி நிறைய

தேஜஸ்

மக்கிரி நிறைய
பிரியங்களைக் குவித்து காத்திருக்கிறேன்..
தினை திருடும் கிளியாய்
பதுங்கிப் பறக்கும் உன் வருகை..
வேலன் வெறியாட்டு
வேட்கையோடே நிகழ்ந்தகன்ற பின்
விழா முடிந்த
கோயில் திடல் போல்
வெறிச்சோடிக் கிடக்கிறது மனசு..