தேடன்

சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு

தேடன் 


வீட்டில் இயேசு ஒரு குட்டி சிலுவை கம்பத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பா சில நேரங்களில் ஓய்வெடுக்க தூங்குவிட்டாரோ என்று தோன்றும். அதற்குள் எங்கிருந்தோ ஒரு சிலந்தி வந்தமர பல்லி பின்தொடர கலைந்துவிடும் தூக்கம். விடுமுறைக்கு வீடு வந்த அக்காள் மகன் இயேசுவின் ரத்தத்தை பச்சை தீட்டிவிட்டான். காலுக்கு அடியில் ஒரு ஆணி அறைந்து நிற்பதற்கு சௌகரியம் வேறு செய்தான். அவன் போன பிறகு சிலுவையில் ஓர் ஆணி வெளியே வந்து தொங்கியது. உடனே இயேசுவை நான் சிலுவையில் அறையத் தொடங்கினேன்; இயேசு சிரிக்கத் தொடங்கிவிட்டார்.