விபீஷணன்

பயணங்கள் – விபீஷணன் கவிதை

அவன் எளிதில் தூரத்து நாடுகளுக்குப் பயணிப்பான்
கடலொன்றும் பொருட்டல்ல
சில நாடுகள் சாமானியனால்
செல்ல முடியாதவை,​​
சில அவனாகவே உருவாக்கியவை.

குந்திட்டு அவன் வரைந்த சிறிய உலக வரைபடத்தில் இவ்வுலகத்தின்
அழகு மெருகேறியிருந்தது.

அவனோடு பயணித்த
குச்சிக்கு
வழிவிட்டு நின்றன
ஆழிமணலின் சிறிய கற்கள்.

Advertisements