ஜனவரி 25, 2016

இவ்வாரம் பதாகையில்-

கவிதைகள்

காலமருள் – சரவணன் அபி

நினைவுகளை மறத்தல் (அல்லது) தலைமறைவாதல் – ஜிஃப்ரி ஹாசன்

உறக்கமும் மரணமும் – ஹின்ரீச் ஹீன் கவிதை மொழியாக்கம் (செந்தில்நாதன்)

வாழ்க்கைக் கிணற்றில் – ஆத்மாநாம் கவிதை மொழியாக்கம் (நகுல்வசன்)

சிறுகதைகள்

கண்ணாடி துடைப்பவன் – சிவேந்திரன்

அப்பாவின் சட்டை – தி. வேல்முருகன்

கட்டுரை

மொழியில் ஒளிரும் கணங்கள்- ஜேம்ஸ் சால்ட்டர் சிறுகதைகள்– அஜய் ஆர்  

தொடர்பு கொள்ள-

Advertisements