ஜூன் 13, 2016

சிறுகதைகள்:

தொடுவானம் – ந. பானுமதி

சிதிலங்கள் – வே.நி. சூரியா

கவிதைகள்:

சபிக்கப்பட்டவனின் விம்பம் – மஜீஸ்

நம்புங்கள் – ஸ்ரீதர் நாராயணன்

Train Graffiti – Nakul Vāc

கட்டுரைகள்:

விட்டத்தைத் தொடுதல் – இலக்கிய மிகையுணர்ச்சி குறித்து: NICK RIPATRAZONE

மொழியாக்கம்: பீட்டர் பொங்கல்