பதாகை 20 ஜூலை 2015

இவ்வாரம் பதாகையில் நான்கு கவிதைகளும் தொடர்கதையின் ஒரு அத்தியாயமும் இரண்டு கட்டுரைகளும் இடம் பெறுகின்றன. இவற்றில் ஆதவன் கிருஷ்ணா மற்றும் எஸ். சுரேஷ் கவிதைகளும் மித்யாவின் தொடர்கதை அத்தியாயமும் மட்டுமே நேரடியாக தமிழில் எழுதப்பட்டவை, பிறவனைத்தும் மொழிபெயர்ப்புகள்.

ஆதவன் கிருஷ்ணா கவிதை – கால்பகுதி + இரண்டு வெட்டு (ஒரு குவார்ட்டரும் ரெண்டு கட்டிங்கும்- குடிவெறி கவிதை)

எஸ். சுரேஸ் கவிதை- தத்துவ விசாரணை (மிருக கவிதை- இம்முறை, ஊளையிடும் ஓநாய்கள்- ““ஊஊஊஊஊஊஊ”!)

காஸ்மிக் தூசி தமிழாக்கம் – மகரந்த் (அருண் கொலாட்கர் கவிதை, நுட்பமான ஏளனம்)

பாஸ்டன் பாலா மொழியாக்கம்- நட்சத்திரங்களின் அற்புதம் உனக்கும் இவ்வுலகில் கிடைக்கட்டும் (சீனக் கவிதை. நன்னம்பிக்கை)

மித்யா தொடர்கதையின் இவ்வார அத்தியாயம் இது- அமேஸான் காடுகளிலிருந்து- 7: கள்ளமில்லா மனது (பேய், பிசாசு, ஆவி, ஏலியன்கள்)

இவ்விரண்டும் மொழியாக்க கட்டுரைகள்-

போலிமொழியாக்கம் – பிரிஜெட் ராத் (இல்லாத பிரதியின் மொழியாக்கங்கள்)

சீர்: கவிதையும் ஓசையும் – பீட்டர் க்ளைன் (கவிதைக்குத் தேவைப்படும் ஓசைநயம்)

இரு அறிவிப்புகள் –

சு வேணுகோபால் சிறப்பிதழ் வெளியிடும் நாள் வந்து விட்டது- உங்கள் கட்டுரையை விரைவில் அனுப்புங்கள்

பதாகை சிறுகதை போட்டி நெருங்குகிறது, உங்கள் சிறுகதையை எழுதி அனுப்பி விட்டீர்களா?

ஒளிப்பட உதவி – dogzer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.