பதாகை 4 மே 2015

பதாகையின் முதல் காலாண்டிதழில் எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன்  பேட்டியுடன் அவரைக் குறித்த சிறப்புக் கட்டுரைகளும் வந்திருக்கின்றன. இந்த எளிய முயற்சியை அங்கீகரிக்கும் வகையில் திரு ஜெயமோகன்  மற்றும் திரு எஸ். ராமகிருஷ்ணன் இருவரும் தம் தள வாசகர்களுக்கு இதன் கட்டுரைகளைப் பரிந்துரைத்திருக்கிறார்கள். இருவருக்கும் பதாகை நண்பர்களின் நன்றிகள். ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் அளிக்கப்பட்ட, எம் தகுதிக்கு மீறிய பாராட்டு என்பதை உணர்ந்திருக்கிறோம்- இன்னும் சிறப்பான வகையில் அடுத்த காலாண்டிதழைத் தொகுக்க முயற்சி செய்கிறோம்.

இந்துஸ்தானி இசையுணர்வுகளில் தோயும் சிறுகதை பாகேஸ்ரீ. தான் இதில் குறிப்பிட்டிருந்த பாடல்களுக்கான யூட்யூப் சுட்டிகளை அளிக்கிறார் எஸ். சுரேஷ்- பாகேஸ்ரீ- சிறுகதையில் வரும் பாடல்கள்

வண்ணக்கழுத்தின் தொடரும் சாகசங்களில் இவ்வாரம் அவன் தலைமைப் பொறுப்பேற்று பெரும்புறாக்கூட்டத்தைக் கரை சேர்க்கிறான்- தொடரும் போர்ப்பயிற்சி

வண்ணக்கழுத்து வாசித்த கையோடு வாசிக்க வேண்டிய கவிதை – அம்மாவின் வானம். ஆதவன் கிருஷ்ணாவின் மற்றுமொரு புதிய முயற்சி.

இந்தக் கவிதையின் வேறொரு வடிவத்தை நீங்கள் பதாகையில் பார்த்திருக்கக்கூடும்- காஸ்மிக் தூசி மொழிபெயர்ப்பில் இப்படி வந்திருக்கிறது: மனோகர்

விமரிசன எல்லைகளை உடைக்க முயலும் மித்யா, நாவல் மற்றும் திரைப்படத்துக்குப்பின் இவ்வாரம் கவிதையை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்- முன்னால் இருந்தது இப்பொழுது பின்னால் இல்லை – கவிதை நூல் விமர்சனம்

உலக இலக்கியத்தில் சோகத்தை ஓர் தேசிய உணர்வாக முன்வைக்கும் நாவலாசிரியர் பற்றிய சிறு குறிப்பு- கியோர்கி கொஸ்போதினோவின் பல்கேரிய சோகம்

தொடர்பு கொள்ள-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s