மீட்சி – எஸ். சுரேஷ்

“அவள் போன வருடம் இறந்துவிட்டாள்”
 
என்னுள் நீ என்றோ இறந்துவிட்டாய்
என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன்,
உன்னுள் நான் முழுவதும் இறந்து விட்டிருந்தேனா?
இனி அறிய முடியாது.
 
—- கல்லூரி செல்லும் வழியில் காத்திருந்து
 பைவ் ஸ்டார் சாக்லேட் கொடுத்ததும்
 வெட்கத்துடன் நீ அதை வாங்கியதும்
 உன் சிறு புன்னகையும் —-
 
துவக்கங்கள் நினைவில் விரிய எனக்குப் புரிகிறது
மனதைத் தொட்ட எவரும் இறப்பதில்லை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.