பதாகை, ஜூலை 25, 2016

 

கட்டுரைகள்:

இராகப் பெண்கள் – பானுமதி. ந
மொழிபெயர்ப்பு – கற்பனைக்கான வெளி – பீட்டர் பொங்கல்

சிறுகதைகள்:

நசி – ஹரீஷ்
934 தொடர்ச்சி – ஸ்ரீதர் நாராயணன்
திருமிகு. பரிசுத்தம் – நரோபா

மொழிபெயர்ப்பு:

சில்கோவ்ஸ்கியின் தேற்றம் : கார்ல் இயாக்னெம்மா – 6 தமிழில்: சரவணன் அபி
ப்ரின்டீசியின் விளக்குகள் தமிழில்: நகுல் வசன், பீட்டர் பொங்கல்

கவிதை:

லிட்மஸ் – லதா ரகுநாதன்