பதாகை ஆகஸ்டு 2, 2021

கவிதைகள்

வரவிருக்கும் இதழ்கள் 

  • 9/8/2021– இலக்கிய கட்டுரைகள் (மதிப்பீடுகள், விமரிசனங்கள் மற்றும் வாசிப்பையொட்டிய  அனுபவக் குறிப்புகள்)
  • 16/8/2021 – சிறுகதைகள் (இவர்கள் இப்போது எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கச் செய்யும் சுவாரசியமான கதைகள்)
  • 23/8/2021 – கவிதைகள் (வேறொன்றைச் சொல்லாமல் தன்னில் பொருள் கொண்டவை)