பதாகை ஆகஸ்டு 30, 2021

கட்டுரைகள்

 

வரவிருக்கும் இதழ்கள் 

  • 6/9/2021– சிறுகதைகள்
  • 13/9/2021– கவிதைகள்
  • 20/9/2021 – கட்டுரைகள்

தங்கள் கதைகள், கவிதைகள் மற்றும் இலக்கிய கட்டுரைகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி – editor@padhaakai.com