தற்கொலை

செந்தில் நாதன்

road-470798_640

இந்த இரவில் நட்சத்திரம் ஒன்று கூட மிச்சமிருக்காது
இந்த இரவே இனி இங்கு இருக்காது.
இந்தத் தாங்கவொண்ணா உலகம் மொத்தமும்
இறந்து போகும் என்னுடன் சேர்ந்து.
இறவா பிரமிடுகள், பதக்கங்கள், கண்டங்கள், முகங்கள்,
இவை அனைத்தையும் நான் அழித்திடுவேன்.
இறந்தகாலக் குவியல்களை இல்லாமலாக்குவேன்.
இடித்துத் துகளாக்குவேன் வரலாற்றை. அத் துகள்களையும் துகளாக்குவேன்.
இறுதி அஸ்தமனத்தை இப்போது பார்க்கிறேன்.
இறுதிப் பறவையின் பாடலைக் கேட்கிறேன்.
இல்லாத ஒருவனுக்கு இன்மையை ஈந்து செல்கிறேன்.

(போர்ஹெஸ் எழுதிய The Suicide, என்ற கவிதையின் தமிழாக்கம்)

செந்தில்நாதன் போர்ஹெஸின் வேறொரு கவிதையை தனது தளத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார். இக்கவிதை குறித்து அவரது குறிப்பு-

button

 

 

 

English Translation by A.S. Kline. Source : http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Spanish/Borges.htm

 

ஒளிப்பட உதவி- Bonnybbx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.