வலி மாத்திரை – ஆரூர் பாஸ்கர்

ஆரூர் பாஸ்கர்

அதை
அப்படியே விழுங்கிவிட்டேன்.

அது தொண்டைக்குள் சிக்கி
சிறு திணறலுடன்
உள் சென்று விட்டது.

கொஞ்சம் ஜலத்தோடு
விழுங்கி இருக்கலாம்
கடைசியில் கரையப்போகும்
அந்த வலி மாத்திரையை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.