நட்சத்திரக் குழந்தை – ஒரு கற்பனை

 

நட்சத்திரங்கள் விண்ணில் கண்சிமிட்ட ஆரம்பிக்கும் அந்த முதல் நொடியைக் காண வேண்டும் என்று நினைத்து வானத்தைப் பார்த்துக் கொண்டே இருந்து கொஞ்சம் கவனம் சிதறும் நேரத்தில் அதைத் தவற விட்டு விடுவதே என் வழக்கம். அத்தகைய ஒரு இரவில் சிறு வயதிலிருந்து நட்சத்திரங்கள் குறித்த என் அனுபவங்களையும் கற்பனைகளையும் அனு சொல்ல, அதை அவள் தாய் கேட்டபடித் தூங்கி விடுகிறாள்- விட, நட்சத்திரங்கள் மட்டும் தொடர்ந்து கேட்டுக் கொண்டிருப்பதாக் முதலில் எழுத ஆரம்பித்தேன்: ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என்று நட்சத்திரங்களை எண்ணுதல், அவற்றுக்கு பெயர் சூட்டுதல் என்று பல விஷயங்கள்.

பிறகு தங்களைப் இவ்வளவு நேசிக்கும் அனுவை நட்சத்திரங்களுக்கும் கண்டிப்பாக மிகவும் பிடிக்குமே என்பதால் கதை கேட்க அவர்களை அவள் அறைக்கே அழைத்து வந்தேன். வந்தவர்களில் ஒருவர் அனுவுடன் தங்கினால் எப்படி இருக்கும் என்பதும் வேறு பல கற்பனைகளும் எழுதும்போது உருவாகின.

ஒளிப்பட உதவி – Etsy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.