ஆகச்சிறந்த கதைசொல்லியும் அவனுடைய முதன்மை ரசிகனும் – நரோபா

நரோபா

பேரண்டத்திலே பால் வீதியிலே
சூரிய குடும்பத்தினுள்ளே பூமி எனும் கோளிலே
நிலப்பரப்புகளிலே அதில் ஒன்றான ஆசிய கண்டத்திலே
இமயம் வகுத்த இந்திய துணைக் கண்டத்திலே
சிந்து நிலத்துக்கப்பால் விரியும் இந்தியாவிலே
விந்திய மலைக் கோடுக்கு தெற்கிலே
தமிழ் நிலத்திலே அங்கு ஊடுருவும் காவிரிக்கும் அப்பாலே
சிவகங்கைச் சீமையிலே
சீர்மிகு செட்டிநாட்டிலே
காரைக்குடி வட்டத்திலே
வட்டத்திற்குள் அடங்கும் ஒன்பதாம் வார்டிலே
ஒன்பதாம் வார்டின் பதிமூணாம் தெருவிலே
எட்டாம் நம்பர் மனையிலே
உள்ள லயன் வீடுகளில் நாலாவது வீட்டிலே
1.3.234.914 ஐ.பி விலாசத்திலே
ப வரிசை புனைப் பெயர் கொண்டவர்களிலே
ஆகச் சிறந்த கதைசொல்லி பழுவேட்டையன்தான்-
ஐயமிருந்தால்
அதே 1.3.234.914 ஐ.பி யை பயன்படுத்தும்
அதே வீட்டிலே வசிக்கும்
அன்னாரின் முதன்மை ரசிகன்
குட்டி பழுவேட்டையனை கேட்டுப் பாருங்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.