பதாகை ஜூலை 26, 2021

சிறுகதைகள் 

மொழியாக்கம் 

வரவிருக்கும் இதழ்கள் 

  • 2/8/2021 – கவிதைகள் (குறுங்கவிதைகளைக் காட்டிலும் நெடுங்கவிதைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன)
  • 9/8/2021– இலக்கிய கட்டுரைகள் (மதிப்பீடுகள், விமரிசனங்கள் மற்றும் வாசிப்பையொட்டிய  அனுபவக் குறிப்புகள்)
  • 16/8/2021 – சிறுகதைகள் (இவர்கள் இப்போது எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கச் செய்யும் சுவாரசியமான கதைகள்)