பதாகை ஆகஸ்டு 9, 2021

கட்டுரைகள் 

பேட்டி 

  • 16/8/2021 – சிறுகதைகள் (இவர்கள் இப்போது எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கச் செய்யும் சுவாரசியமான கதைகள்)
  • 23/8/2021 – கவிதைகள் (வேறொன்றைச் சொல்லாமல் தன்னில் பொருள் கொண்டவை)
  • 30/8/2021 – கட்டுரைகள் (கவிதையின் அகத்தூண்டுதலுக்கும் புனைவின் கதைத்தன்மைக்கும் வெளிப்பாடு அளிக்கும் இலக்கிய கட்டுரை வடிவில் புது முயற்சிகள்)