தன்னிருப்பு – அதிகாரநந்தி

’திங்கறதுன்னா தின்னு இல்லாட்டி பட்டினிகிட’ 
என்பதைக் கேட்கும் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ரத்தம் 
கொதிக்கத்தான் செய்யும். 
 
                                               எனக்கும் அப்படித்தான் – 
வயிற்றுக்குத்தான் மான இழவெல்லாம் புரிவதில்லை.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s