கனி கானல்

அதிகாரநந்தி

 

உன்னை எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேனே என்றார்கள்
நீ அவனைப் போலவே இருக்கிறாய் என்றார்கள்
என்னைப் பார்த்து அவனைப் பற்றிப் பேசினார்கள்
ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே குணம் என்றார்கள்
ஒன்று போல் கோபம் என்றார்கள்
நன்றி கெட்டவர்கள் என்றார்கள்

நான் அவனில்லை என்று நம்பலாம்
நம்புவதெல்லாம் உண்மையுமில்லை
நிஜம் ஓரிரவில் வெளிப்படுவதில்லை
காலம் முன்னே போக
புன்னகைகள் வேலை செய்யாது போயின
நேர்ப்பார்வைகள் கூசின
கவலைப் பரிமாற்றங்கள் நின்று போயின
ஒருநாள்
ஒருவரில் ஒருவரைக் கண்டு கொண்டோம்.

 

ஒளிப்பட உதவி – Neal Small, 1stdibs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.