ரெயினர் மரியா ரில்கே கவிதைகள் மொழிபெயர்ப்பு – தி.இரா.மீனா

மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள் : ஜெர்மன் மொழி

மூலம் : ரெயினர் மரியா ரில்கே [ Rainer Maria Rilke 1875–1926]

ஆங்கிலம் : ராபர்ட் ப்ளை [ Robert Bly ]

தமிழில் : தி.இரா.மீனா

 

இரவு

நீ , இருள் உன்னிலிருந்து நான் ஜனித்தேன்–

உலகைக் கட்டுப்படுத்தும் அந்த ஜுவாலையைவிட

நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்,

வெளிச்சமூட்டும் வட்டமாக

மற்றவற்றைத் தவிர்த்து.

ஆனால் இருள் எல்லாவற்றையும் அணைத்துக் கொள்கிறது;

வடிவங்கள்,நிழல்கள் ,பொருட்கள் மற்றும் நான்,

மக்கள் ,நாடுகள் –- அவையிருக்கிற விதத்திலேயே.

அது என்னைக் கற்பனிக்க அனுமதிக்கிறது

அதன் அருகாமை என்னைத் தூண்டுகிறது.

நான் அந்த இரவை நம்புகிறேன்.

 

 

நான் போய்க் கொண்டேயிருப்பேன்..

என் கண்களை அழி ,நான் உன்னைப் பார்த்துக் கொண்டேயிருப்பேன்.

காதுகளை முத்திரையிடு, உன்னைக் கேட்டுக் கொண்டேயிருப்பேன்.

பாதமில்லையெனினும் உன்னிடம் வரும் பாதையை உருவாக்குவேன்.

வாயின்றிப் போனாலும் நான் உன் பெயரை உச்சரிப்பேன்.

என் தோள்களை முறி, ஒரு கையால் பிடிப்பது போல

என் நெஞ்சைக் கையாக்கி உன்னைப் பிடித்துக் கொள்வேன்.

என் இதயத் துடிப்பை நிறுத்து, என் மூளை துடிக்கத் தொடங்கும்.

என் மூளையை நீங்கள் நெருப்பிலிட்டாலும்,

என் ஒவ்வொரு இரத்தத் துளியிலும் நீ் எரிவதை நான் உணர்வேன்.

 

 

இலையுதிர் காலம்

இலைகள் கீழே விழுகின்றன

பழத்தோட்டம் இறந்தது போல..

மிக உயரத்திலிருந்து இலைகள் விழுகின்றன.

வேண்டாம் என்று சொல்வது போல ஒவ்வொரு இலையும் விழுகிறது.

நட்சத்திரங்களைத் தொலைவில் விட்டுவிட்டு

இன்றிரவு பூமி விழுகிறது

நாம் எல்லோரும் விழுகிறோம்.இந்தக் கை விழுகிறது

சுட்டிக்காட்டும் மற்றொரு கையையும் பாருங்கள்.

இருப்பினும் யாரோ ஒருவரின் கை

எல்லையற்ற அமைதியில் இந்த விழுதல்களைத் தாங்கியபடி..

—————-

Rainer Maria Rilke

The Night

You, darkness, of whom I am born–

I love you more that the flame
that limits the world
to the circle it illuminates
and excludes all the rest.

But the dark embraces everything:
shapes and shadows, creatures and me,
people, nations–just as they are.

It lets me imagine
a great presence stirring beside me.

I believe in the night.

 

 

I’ll Go On…

Extinguish my eyes, I’ll go on seeing you.
Seal my ears, I’ll go on hearing you.
And without feet I can make my way to you,
without a mouth I can swear your name.

Break off my arms, I’ll take hold of you
with my heart as with a hand.
Stop my heart, and my brain will start to beat.
And if you consume my brain with fire,
I’ll feel you burn in every drop of my blood.

Autumn

The leaves are falling, falling as if from far up,
as if orchards were dying high in space.
Each leaf falls as if it were motioning “no.”

And tonight the heavy earth is falling
away from all other stars in the loneliness.

We’re all falling. This hand here is falling.
And look at the other one. It’s in them all.

And yet there is Someone, whose hands
infinitely calm, holding up all this falling. 1875–1926

———————

 

 

Selected Poems of Rainer Maria Rilke, ed. and trans. Robert Bly New York,

1981

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.