பதாகை ஆகஸ்டு 16, 2021

சிறுகதைகள்

  • 23/8/2021 – கவிதைகள் (வேறொன்றைச் சொல்லாமல் தன்னில் பொருள் கொண்டவை)
  • 30/8/2021 – கட்டுரைகள் (கவிதையின் அகத்தூண்டுதலுக்கும் புனைவின் கதைத்தன்மைக்கும் வெளிப்பாடு அளிக்கும் இலக்கிய கட்டுரை வடிவில் புது முயற்சிகள்)
  • 6/9/2021– சிறுகதைகள் (நினைவில் வலுவாய் வேர் கொண்டு புனைவாய் கிளைக்கும் கற்பனை)