பதாகை அக்டோபர் 2020

அக்டோபர் 12

சிறுகதைகள்

மொழிபெயர்ப்பு

கட்டுரை 

அக்டோபர் 05

சிறுகதைகள்

கட்டுரைகள்

கவிதை

புதிய குரல்கள் 

தங்கள் கதைகள், கவிதைகள் மற்றும் இலக்கிய விமரிசனக் கட்டுரைகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி – editor@padhaakai.com