இறுதிச்சுற்று நிலவரப்படி

அது
இப்படி
இவ்வளவு
மோசமாக
நடந்திருக்கக்கூடாது;
இல்லை
இதை
ஏற்றுக்கொள்ளவே
முடியாது;
பாவம்
இந்தமுறையேனும்
அவன்
காப்பாற்றபட்டிருக்க வேண்டும்.
தனி ஊசலாடும்
நினைவுகளை
ஒன்று திரட்டி
கண்களில்
இரத்தப்படலத்துடன்
நெடிவீச்சத்தை
தாண்டி
குறுக்குவெட்டுப்பட்டும்
நிதானித்து
ஏழு ரெண்டு
மைல் கடந்து
Yes I’ve Made It
என
ஆங்கிலம்
கலக்காமல்
அதிசயம் தான்
ஆனாலும்
இதோ
அடைந்துவிட்டேன்
என் இலக்கை
என்று
தமிழில்
சொல்ல
நினைத்திருந்தான்
நந்தகுமாரன்.
என்ன
செய்வது
இந்த
முறையும்
ஆறு
பேப்பர்
அவுட்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.