நிறமாற்றம்

ஜிஃப்ரி ஹாஸன்

நிறங்களை மாற்றி மாற்றி
எழுதுகிறது விதியின் பேனை
சூரியனை நீலமாக வரைந்தது
வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில்
கடலை வரைந்தது
ஆரஞ்சு நிறத்தில்
நட்சத்திரங்களையும்
இருண்ட கருமை நிறத்தில்
நிலவையும் வரைந்தது
கிளியை கறுப்பு நிறத்திலும்
காகத்தை பச்சை நிறத்திலும் வரைந்தது
கொக்குகளை ஊதா நிறத்திலும்
செவ்வரத்தையை
வெளிர் நீல நிறத்திலும் வரைந்தது
உண்மையின் குரல்கள் மௌனமான
கணப்பொழுதுகளில் விதியின் கைகள் திறக்கும்
சாளரங்களின் வழியே
உலகம் இப்படித்தான்
தன் முகத்தை கணத்துக்குக் கணம்
நிறம் மாற்றிக்கொள்கிறது

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s