மக்கிரி நிறைய

தேஜஸ்

மக்கிரி நிறைய
பிரியங்களைக் குவித்து காத்திருக்கிறேன்..
தினை திருடும் கிளியாய்
பதுங்கிப் பறக்கும் உன் வருகை..
வேலன் வெறியாட்டு
வேட்கையோடே நிகழ்ந்தகன்ற பின்
விழா முடிந்த
கோயில் திடல் போல்
வெறிச்சோடிக் கிடக்கிறது மனசு..

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.