கைகாட்டி

காஸ்மிக் தூசி

image

வண்ணத்தின் தேவையுள்ள
மரத்துறவி

பத்து மடங்குக்கும் மேல்
உள்நோக்கி வளைந்த
கைகாட்டி

விழுங்கிவிட்டது
தனக்குத்தெரிந்த எல்லா
ரயில் நிலையங்களின்
பெயரையும்.

முகத்தில் இருந்து
எடுத்த தன் கைகளை
பைகளில் விட்டுக்கொண்டு
நிற்கிறது

அடுத்த ரயில் எப்பவருமென
தெரியும் அதற்கு
ஆனால் நிற்கிறது
குறிப்பு ஏதும் தராமல்

கடிகார முகப்பு
எண்களைக் கூட்ட
மொத்தமாய் வருவது
பூஜ்யம்.

௦௦௦

அருண் கொலாட்கர் எழுதிய “The Indicator” என்ற கவிதையின் தமிழாக்கம்

நன்றி – monon.monon.org

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.