தற்செயல் – வே. நி. சூரியா கவிதை

வே. நி. சூரியா

கால் ஊனமுற்ற குழந்தைகளின் சாக்லேட்டை நான் திருடுவது போலவும்
அவர்கள் துரத்திவருவது போலவும்
ஒரு கனவு
விழித்தவுடன், என்னை சீக்கிரம் எமதூதர்கள் கூட்டிச்செல்வது நல்லதென்று
முணுமுணுத்துக் கொண்டேன்
யாரோ கைதட்டும் சப்தம் கேட்கிறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.