அலமாரி – அருண் கொலாட்கர் (மொழியாக்கம்- காஸ்மிக் தூசி)

  காஸ்மிக் தூசி

The cuboard-Image

மஞ்சளடைந்த
பழைய செய்தித்தாள்
கொண்டு சேர்க்கப்பட்ட
கண்ணாடிச் சில்லுகள்

கதவுச் சட்டத்தின் செவ்வகம்
ஒவ்வொன்றும்
ஓரு திரள்கலையின்
படைப்பு

அடைப்புச்சட்டத்துள்
இருத்தப்படாமல்
கீழ்நோக்கி துருத்திக்கொண்டிருக்கும்
நிச்சயமற்ற சரிவகங்கள்

நெருக்கியடித்துக்கொண்டு
அடுக்கடுக்காக அலமாரி முழுக்க
நிறைந்திருக்கிறார்கள்
தங்கநிறக் கடவுளர்கள்

வெட்டப்பட்ட தலையங்கங்கள்
நித்திய வாலிப வாக்குறுதிகளின்
பின்னால் இருந்தபடி
எட்டிப்பார்க்கிறார்கள்

பங்குச்சந்தை நிலவர
பத்திகளுக்கு அப்பாலும்
பார்க்கலாம் நீங்கள்
தங்கநிற கடவுளர்களை

கஞ்சிப்பசையால்
கெட்டிப்பட்ட
கருத்துக்களத்தின் பின்னால்
தெரிகிறது ஒரு தங்கக் கை

அந்தக்கதவின் மீது
எதிர்பார்த்ததைப் போலவே
இயல்பாக இருக்கிறது
ஒரு பெரிய பூட்டு
***
அருண் கொலாட்கர் எழுதிய The Cupboard என்ற ஆங்கில கவிதையின் தமிழாக்கம் இது

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.