மறையும் கதிரவன்

காஸ்மிக் தூசி

image

தீர்க்க தரிசனத்தைப்போல
நீளும் தண்டவாளங்கள்
சந்திப்பதுபோல தோன்றும்
அடிவானத்தின் இடத்தை
தொட்டுவிட்டான்
மறையும் கதிரவன்.

சக்கரத்தைப் போன்ற
பெரிய கதிரவன்.

00

அருண் கொலாட்கர் எழுதிய The Setting Sun என்ற கவிதையின் தமிழாக்கம்

ஒளிப்பட உதவி- bbc.co.uk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.