தேசாந்தரியின் இரவுப்பாடல் – கதே

கதே (அபிநந்தன்)

 

மலைகளைக் கடந்து
கவிகிறது மௌனம்.
மரங்களை அசைத்து
வீசுவதில்லை காற்று.
சப்தம் ஏதுமில்லை: காட்டில்
சிறு பறவைகளும் மௌனம் காக்கின்றன.
பொறுத்திரு: விரைவில்
நீயும் அமைதி காண்பாய்.

(This is an unauthorised translation of the poem, “Goethe’s Nightsong”, originally written in German by Johann Wolfgang von Goethe, and translated into English by David Lehman. This Tamil translation is intended for educational, non-commercial display at this particular webpage only).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.