பதாகை ஆகஸ்டு 23, 2021

கவிதைகள் 

மொழியாக்க கவிதை

வரவிருக்கும் இதழ்கள் 

  • 30/8/2021 – கட்டுரைகள்
  • 6/9/2021– சிறுகதைகள்
  • 13/9/2021– கவிதைகள்

தங்கள் கதைகள், கவிதைகள் மற்றும் இலக்கிய கட்டுரைகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி – editor@padhaakai.com