ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்

காஸ்மிக் தூசி

capture

அடுத்த ரயில்
என்ற கோட்பாட்டை நம்புபவர்
முன்பதிவு செய்பவர்

உரையாடல் மாறி
நேரத்தை கேட்கையில்
சாதுர்யமாய் பேசி
அனுப்பிவைக்கிறார்
எதிர் முகப்பில் உள்ள
உயரதிகாரியிடம்

இரண்டு தலைகொண்ட
ஸ்டேஷன் மாஸ்டரோ
ரயில்பாதை நிர்மாணிக்கப்பட்ட
வருடம் தவிர
இதர காலஅட்டவணைகள்
அனைத்தையும்
நிராகரிக்கும் பிரிவை சேர்ந்தவர்

சந்தேகமான ஒன்றுதான்
என்றாலும்
ரயில்பாதை நிர்மாணிக்கப்பட்ட வருடம்
வெளிவந்த
முதலாவது அட்டவணையை
விளக்கிச்சொல்கிறார்

இடைப்பட்ட வரிகளின் விவரங்களையும்
வாசிப்பதில்
அவருக்கிருக்கும் சுதந்திரத்துடன்.

அது ரகசியமானதொரு சடங்கின்
பகுதி என்பதைப்போலவும்
அதில் எவ்வித தவறுகள் நேர்வதையும்
அவர் விரும்பமாட்டார்
என்பதைப்போலவும்
சூரிய அஸ்தமனத்தை
பார்த்துக்கொள்கிறார்.
சற்று பதற்றத்துடன்

இறுதியாக
ஆம் மற்றும் இல்லை
என்பதற்கு இடையே
ஒருகோடு வரைவதுபோல
தலையசைத்து

பின் சொல்கிறார்
இதுவரை வெளியிடப்பட்ட மற்றும்
இன்னமும் வெளியிடப்படாத
எல்லா கால அட்டவணைகளும்
எல்லா நேரத்திலும்
எல்லா தடத்திலும்
செல்லுபடியாகும்தான்.

கால அட்டவணைகளை பொறுத்தவரை
அவை அனைத்திலும்
உள்ளார்ந்து இருப்பது
ரயில்பாதை நிர்மாணிக்கப்பட்டபோது
அச்சிடப்பட்ட அட்டவணை மட்டும்
என்பதால்,

என்றபின்
சிவக்கின்றன
அவரின் இரண்டு முகங்களும்
ஒரே நேரத்தில்.

 

000

அருண் கொலாட்கர் எழுதிய The Station Master என்ற கவிதையின் தமிழாக்கம்

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.